که در آن به خرید خرد بالا سیاه و سفید من دانه کوه سنگ

بيت /که در آن به خرید خرد بالا سیاه و سفید من دانه کوه سنگ

Top