فلدسپات استفاده می شود

بيت /فلدسپات استفاده می شود

Top